SpSpadonium
中性元素 - 稀有
Rank.money.png 130 常见
Substance.subbarren.png
DATA
瘠钼无人深空中的一种中性元素

概述

一种化学元素,自然生长于贫瘠性生态群系中的仙人掌刺和表皮中。

合成

Spadonium可用于以下物品的配方之中:

多肉腊球

Product.barrenplant.png
  

绝缘胶

Product.gel.png
  

其他

解锁科技终端蓝图需要50单位的Spadonium。

我切实的感受到了助手所带来的各种好处,但是,我那建造师朋友的个人能力终究有限。因此,我请求它为我准备一份科技终端的设计图。科学家所拥有的全面知识,将会为我的世界开启巨大的可能性。

作为回报,我同意为它寻找瘠钼,这是一种可用于新工作站的精细诊断电路的元素。

科技终端

Buildable.npcscience.png
  
Neutral 中性元素
Substance.subpoop.png
Substance.subsnow.png
Substance.subbluesys.png
Substance.subscorched.png
Substance.subcreature.png
Substance.subdrone.png
Substance.subwater.png
Substance.subredsys.png
Substance.subbarren.png
Substance.subtoxic.png
Substance.subship.png
Substance.subgreensys.png
Substance.neutral.uncommon1.png
Substance.neutral.common1.png
Substance.neutral.rare1.png
Substance.neutral.uncommon2.png
Substance.neutral.common3.png
Substance.neutral.common2.png
0.0
0人评价
avatar